مراسم دیدنی از کوچ نمادین عشایر در تهران
فیلم کوچ نمادین عشایر,کوچ نمادین عشایر,کوچ عشایر در تهران,کوچ عشایر عکس,کوچ عشایر قشقایی,کوچ عشایر بختیاری,کوچ عشایر استان اصفهان,کوچ عشایر تهران,کوچ عشایر لرست

مراسم کوچ نمادین عشایر بعدازظهر دیروز جمعه، در خیابان ولیعصر تهران با حضور مردم برگزار شد. برگزاری این مراسم در راستای جشنواره ملی صدای عشایر که از 14 تا 19 بهمن ماه در محل نمایشگاه بین المللی تهران برپا می باشد، بوده است.


مراسم دیدنی از کوچ نمادین عشایر در تهران
مراسم دیدنی از کوچ نمادین عشایر در تهران - آکا

مراسم دیدنی از کوچ نمادین عشایر در تهران - آکا

مراسم دیدنی از کوچ نمادین عشایر در تهران - آکا

مراسم دیدنی از کوچ نمادین عشایر در تهران - آکا
مراسم دیدنی از کوچ نمادین عشایر در تهران
مراسم دیدنی از کوچ نمادین عشایر در تهران - آکا

مراسم دیدنی از کوچ نمادین عشایر در تهران - آکا

مراسم دیدنی از کوچ نمادین عشایر در تهران - آکا

مراسم دیدنی از کوچ نمادین عشایر در تهران - آکا

مراسم دیدنی از کوچ نمادین عشایر در تهران - آکا
مراسم دیدنی از کوچ نمادین عشایر در تهران
مراسم دیدنی از کوچ نمادین عشایر در تهران - آکا

مراسم دیدنی از کوچ نمادین عشایر در تهران - آکا

مراسم دیدنی از کوچ نمادین عشایر در تهران - آکا

مراسم دیدنی از کوچ نمادین عشایر در تهران - آکا

مراسم دیدنی از کوچ نمادین عشایر در تهران - آکا

مراسم دیدنی از کوچ نمادین عشایر در تهران - آکا

مراسم دیدنی از کوچ نمادین عشایر در تهران - آکا

مراسم دیدنی از کوچ نمادین عشایر در تهران - آکا

مراسم دیدنی از کوچ نمادین عشایر در تهران - آکا

مراسم دیدنی از کوچ نمادین عشایر در تهران - آکا

مراسم دیدنی از کوچ نمادین عشایر در تهران - آکا

مراسم دیدنی از کوچ نمادین عشایر در تهران - آکا

مراسم دیدنی از کوچ نمادین عشایر در تهران - آکا

مراسم دیدنی از کوچ نمادین عشایر در تهران - آکا

مراسم دیدنی از کوچ نمادین عشایر در تهران - آکا

مراسم دیدنی از کوچ نمادین عشایر در تهران - آکا

مراسم دیدنی از کوچ نمادین عشایر در تهران - آکا

مراسم دیدنی از کوچ نمادین عشایر در تهران - آکا

مراسم دیدنی از کوچ نمادین عشایر در تهران - آکا

مراسم دیدنی از کوچ نمادین عشایر در تهران - آکا
مراسم دیدنی از کوچ نمادین عشایر در تهران
مراسم دیدنی از کوچ نمادین عشایر در تهران - آکا

مراسم دیدنی از کوچ نمادین عشایر در تهران - آکا

مراسم دیدنی از کوچ نمادین عشایر در تهران - آکا

مراسم دیدنی از کوچ نمادین عشایر در تهران - آکا

مراسم دیدنی از کوچ نمادین عشایر در تهران - آکا

مراسم دیدنی از کوچ نمادین عشایر در تهران - آکا

 مراسم دیدنی از کوچ نمادین عشایر در تهران


گردآوری پرتال اکاایران

منبع : بخش عکس آکاایران
برچسب :