مراسم دردناک درآوردن چشم از حدقه در هند (تصویری)
صوفی های هندی طی یک مراسم مذهبی، با چاقو و شمشیرهای تیز، حدقه چشم خود را بیرون می آورند که این عمل را جلوی مردم انجام می دهند که بس مراسم دردناک

آکاایران: مراسم دردناک درآوردن چشم از حدقه در هند (تصویری)

آکاایران: صوفی های هندی طی یک مراسم مذهبی، با چاقو و شمشیرهای تیز، حدقه چشم خود را بیرون می آورند که این عمل را جلوی مردم انجام می دهند که بسیار ترسناک است.
 
 
 
.

منبع : taknaz.ir

منبع : بخش عکس آکاایران
برچسب :