آکاایران به نقل از برترین ها : در این آلبوم تصویری قرار است عکس های نادر از جنگ جهانی اول را ببینید که از جبهه های مختلف جهانی گرفته و ثبت شده اند.

1.    عکس هوایی از جبهه غربی بریتانیا- 16 فوریه سال 1918 میلادی (رویترز)2.    تانک های ایتالیایی ها در جبهه ایتالیا - 1918 میلادی (رویترز)

عکس‌های دیده‌نشده از جنگ‌جهانی اول (1),عکس های حوادث


3.    مشاهدات آلمانی ها از جبهه Yser در بلژیک - 1917 میلادی (رویترز)

عکس‌های دیده‌نشده از جنگ‌جهانی اول (1),عکس های حوادث


4.    خانه کبوتران در جبهه غربی در آلمان - 1916 میلادی (رویترز)

عکس‌های دیده‌نشده از جنگ‌جهانی اول (1),عکس های حوادث


5.    ناو هوایی- دریایی پس از سقوط در مکانی نامعلوم - 1916 میلادی (رویترز)

عکس‌های دیده‌نشده از جنگ‌جهانی اول (1),عکس های حوادث


6.    سربازان آمریکایی با ماسک گاز - 1919 میلادی (رویترز)

عکس‌های دیده‌نشده از جنگ‌جهانی اول (1),عکس های حوادث


7.    تصویر و نوشته ای بدون تاریخ که در مورد عکس هوایی از جبهه غرب توضیحاتی نوشته است. (رویترز)

عکس‌های دیده‌نشده از جنگ‌جهانی اول (1),عکس های حوادث


8.    قایق U در اقیانوس آتلانتیک - 1915 میلادی (رویترز)

عکس‌های دیده‌نشده از جنگ‌جهانی اول (1),عکس های حوادث


9.    افسر آلمانی از Flieger Abteilung 280 در حال مطالعه کتاب در کنار جبهه غربی - 1918 میلادی (رویترز)

عکس‌های دیده‌نشده از جنگ‌جهانی اول (1),عکس های حوادث


10.    سربازان بریتانیایی در حال پیش رفتن به جلو – جنگ Somme - 1916 میلادی (رویترز)

عکس‌های دیده‌نشده از جنگ‌جهانی اول (1),عکس های حوادث


11.    افسر آلمانی در حال تمرین دادن سربازان و آماده کردن آنها برای جنگ - 1917 میلادی (رویترز)

عکس‌های دیده‌نشده از جنگ‌جهانی اول (1),عکس های حوادث


12.    عکس هوایی از جبهه غربی – 7 سپتامبر 1916 میلادی (رویترز)

عکس‌های دیده‌نشده از جنگ‌جهانی اول (1),عکس های حوادث


13.    سربازان آلمانی در حال برداشتن آب از جبهه غربی – حدود 1916 میلادی (رویترز)

عکس‌های دیده‌نشده از جنگ‌جهانی اول (1),عکس های حوادث


14.    سربازان آلمانی در پشت خط مقدم جبهه غربی - حدود 1916 میلادی (رویترز)

عکس‌های دیده‌نشده از جنگ‌جهانی اول (1),عکس های حوادث


15.    سقوط ناو هوایی-دریایی آلمانی روی ساختمانی در آلمان - حدود 1918 میلادی (رویترز)

عکس‌های دیده‌نشده از جنگ‌جهانی اول (1),عکس های حوادث


16.    تمرینات صبحگاهی – نیروی دریایی آلمان - 1917 میلادی (رویترز)

عکس‌های دیده‌نشده از جنگ‌جهانی اول (1),عکس های حوادث


17.    نیروی دریایی آلمان - 1917 میلادی (رویترز)

عکس‌های دیده‌نشده از جنگ‌جهانی اول (1),عکس های حوادث


18.    افسر آلمانی در بیرون از خانه خود - 1918 میلادی (رویترز)

عکس‌های دیده‌نشده از جنگ‌جهانی اول (1),عکس های حوادث


19.    سربازهای کشته شده بریتانیایی در جبهه غربی - 1918 میلادی (رویترز)

عکس‌های دیده‌نشده از جنگ‌جهانی اول (1),عکس های حوادث


20.    لانگ آیلند سیتی - 1919 میلادی (رویترز)

عکس‌های دیده‌نشده از جنگ‌جهانی اول (1),عکس های حوادث


گردآوری گالری عکس آکاایران
منبع : بخش عکس آکاایران
برچسب :