فرارو: از زمان اختراع دوربین تجدید حیات مهم‌ترین عکس‌های تاریخ (3) تاریخ,عکاسی,عکس های حوادث


جنگ های داخلی امریکا؛ نبرد "گتیسبورگ". 1863

تجدید حیات مهم‌ترین عکس‌های تاریخ (3) تاریخ,عکاسی,عکس های حوادث


کودکان آواره در فرانسه. 1918

تجدید حیات مهم‌ترین عکس‌های تاریخ (3) تاریخ,عکاسی,عکس های حوادث


هیتلر پیشوای آلمان نازی پیش از صدر اعظم شدن. 1933

تجدید حیات مهم‌ترین عکس‌های تاریخ (3) تاریخ,عکاسی,عکس های حوادث


هیتلر و گوبلز در میانه جنگ جهانی دوم. 1943

تجدید حیات مهم‌ترین عکس‌های تاریخ (3) تاریخ,عکاسی,عکس های حوادث


سقوط هواپیما بر روی عرشه ناو امریکایی در جریان نبرد اقیانوس آرام. 1943

تجدید حیات مهم‌ترین عکس‌های تاریخ (3) تاریخ,عکاسی,عکس های حوادث


سر سرباز ژاپنی بر روی یک تانک از رده خارج در طول جنگ جهانی دوم. 1942

تجدید حیات مهم‌ترین عکس‌های تاریخ (3) تاریخ,عکاسی,عکس های حوادث


سرباز کره جنوبی و سر قطع شده سرباز کره شمالی در جنگ دو کره. سال 1952

تجدید حیات مهم‌ترین عکس‌های تاریخ (3) تاریخ,عکاسی,عکس های حوادث


دختر 18 ساله زندانی در اردوگاه "داخائو" 1945

تجدید حیات مهم‌ترین عکس‌های تاریخ (3) تاریخ,عکاسی,عکس های حوادث


زندانیان اردوگاه مرگ در "بوخنوالد" در جریان جنگ جهانی دوم. 1945

تجدید حیات مهم‌ترین عکس‌های تاریخ (3) تاریخ,عکاسی,عکس های حوادث


آتش سوزی کشتی هوایی "هیندنبورگ" در نیوجرسی. 1937

تجدید حیات مهم‌ترین عکس‌های تاریخ (3) تاریخ,عکاسی,عکس های حوادث


جسد سرباز امریکایی که در جنگ جهانی دوم و در نبردهای خانه به خانه کشته شده است. 1945

تجدید حیات مهم‌ترین عکس‌های تاریخ (3) تاریخ,عکاسی,عکس های حوادث


تیرباران "آنتوان دوستلر" از رهبران نازی پس از تسلیم آلمان. 1945

تجدید حیات مهم‌ترین عکس‌های تاریخ (3) تاریخ,عکاسی,عکس های حوادث


مجازات دختر هوادار نازی در "مونتلیمر" فرانسه. 1944

تجدید حیات مهم‌ترین عکس‌های تاریخ (3) تاریخ,عکاسی,عکس های حوادث


بر افراشتن پرچم امریکا در جزیره "ایووجیما". 1945

تجدید حیات مهم‌ترین عکس‌های تاریخ (3) تاریخ,عکاسی,عکس های حوادث


کابوی بلند قد و سناتور" موریس شپرد". سال 1919

تجدید حیات مهم‌ترین عکس‌های تاریخ (3) تاریخ,عکاسی,عکس های حوادث


تئودور روزولت در سال ۱۸۹۸

تجدید حیات مهم‌ترین عکس‌های تاریخ (3) تاریخ,عکاسی,عکس های حوادث


تئودور روزولت رئیس جمهور امریکا در سال 1909

تجدید حیات مهم‌ترین عکس‌های تاریخ (3) تاریخ,عکاسی,عکس های حوادث


وینستون چرچیل نخست وزیر انگلیس در سال 1941

تجدید حیات مهم‌ترین عکس‌های تاریخ (3) تاریخ,عکاسی,عکس های حوادث


وینستون چرچیل در سفر به هلند در سال 1946

گردآوری گالری عکس آکاایران
منبع : بخش عکس آکاایران
برچسب :