تاپ ناپ: کرو دی زیکو یا تپه زیکو  در جنوب شهر مکزیکو سیتی و در منطقه آتشفشانی واقع شده است. این تپه گرد و زیبا در واقع یک تپه نیست . بلکه بقایای آثار آتشفشانی است که در وسط دریاچه چالکو سر از زمین بیرون آورده و تنها نشانه هایی از دریاچه ابتدایی در اطرافش قابل مشاهده باقی مانده است.با وجود اینکه این آتشفشان در زمان تشکیل در 40 کیلومتری مرکز شهر قرار دادشت در حال حاضر توسط شهر به داخل کشیده شده و دور تا دور آن مناطق مسکونی تشکیل شده است.

عکس های حوادث,تصاویری زیبا از متفاوت‌ترین آتشفشان جهان


عکس های حوادث,تصاویری زیبا از متفاوت‌ترین آتشفشان جهان


عکس های حوادث,تصاویری زیبا از متفاوت‌ترین آتشفشان جهان


عکس های حوادث,تصاویری زیبا از متفاوت‌ترین آتشفشان جهان


گردآوری گالری عکس آکاایران
منبع : بخش عکس آکاایران
برچسب :