عکس های وفات حضرت فاطمه معصومه (س)
وفات حضرت فاطمه معصومه تصاویر وفات حضرت فاطمه معصومه عکس های وفات حضرت فاطمه معصومه,کارت تسلیت وفات حضرت فاطمه معصومه,جدیدترین عکس های وفات حضرت فاطمه معصومه,وف
آکاایران: مجموعه: کارت پستال و تصاویر متحرک

اى دختر و خواهر ولایت

بر ارض و سما ملیکه در قم

معصومه به کتیبه و به عصمت

در کوى تو زنده، جان مرده

قم تربت پاک پیکر توست

گر فاطمه دفن شد شبانه

کى گفته نهان زماست آن قبر

آن قبر که در مدینه شد گم

مریم به برت اگر نشیند

سازد به سلام سرو قد خم

وفات کریمه اهل بیت حضرت معصومه (س) تسلیت باد

آکاایران: عکس های وفات حضرت فاطمه معصومه (س)

,وفات حضرت فاطمه معصومه, تصاویر وفات حضرت فاطمه معصومه, عکس های وفات حضرت فاطمه معصومه

جدیدترین تصاویر وفات حضرت معصومه

,وفات حضرت فاطمه معصومه, تصاویر وفات حضرت فاطمه معصومه, عکس های وفات حضرت فاطمه معصومه

,وفات حضرت فاطمه معصومه, تصاویر وفات حضرت فاطمه معصومه, عکس های وفات حضرت فاطمه معصومه

وفات حضرت معصومه

,وفات حضرت فاطمه معصومه, تصاویر وفات حضرت فاطمه معصومه, عکس های وفات حضرت فاطمه معصومه

,وفات حضرت فاطمه معصومه, تصاویر وفات حضرت فاطمه معصومه, عکس های وفات حضرت فاطمه معصومه

تصاویر وفات حضرت معصومه

,وفات حضرت فاطمه معصومه, تصاویر وفات حضرت فاطمه معصومه, عکس های وفات حضرت فاطمه معصومه

,وفات حضرت فاطمه معصومه, تصاویر وفات حضرت فاطمه معصومه, عکس های وفات حضرت فاطمه معصومه

عکس های وفات حضرت فاطمه معصومه

,وفات حضرت فاطمه معصومه, تصاویر وفات حضرت فاطمه معصومه, عکس های وفات حضرت فاطمه معصومه

,وفات حضرت فاطمه معصومه, تصاویر وفات حضرت فاطمه معصومه, عکس های وفات حضرت فاطمه معصومه

جدیدترین عکس های وفات حضرت فاطمه معصومه

,وفات حضرت فاطمه معصومه, تصاویر وفات حضرت فاطمه معصومه, عکس های وفات حضرت فاطمه معصومه

کارت پستال وفات حضرت معصومه

گردآوری: بخش سرگرمی بیتوته


.

منبع :

منبع : بخش عکس آکاایران
برچسب :