لاپلاس: در اطراف شهر آکرا در کشور غنا منطقه ای قرار گرفته که به عنوان یکی از کثیف ترین نقاط روی زمین می‌توان از آن نام برد. در این منطقه که زباله ها در فضای زیادی پخش شده اند عده زیادی با دست چین کردن زباله ها سعی می‌کنند پولی از این کوه زباله استخراج کنند.

کوین مک الوانی عکاسی که این تصاویر را ثبت کرده است می گوید:

همه روزه پسران و مردان جوان برای گذران امور زندگی خود بدنبال یافتن چیزهای باارزش از میان زباله ها هستند. کاری که باعث جراحات زیاد و بیماری های فراوانی از جمله مشکلات تنفسی، سرطان، سردرد  و بی خوابی می شود.

وی می گوید: غالب پسران این ,کثیف ترین مکان دنیا در غنا +عکس کثیف ترین,مکان,دنیا,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه


,کثیف ترین مکان دنیا در غنا +عکس کثیف ترین,مکان,دنیا,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه


,کثیف ترین مکان دنیا در غنا +عکس کثیف ترین,مکان,دنیا,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه


,کثیف ترین مکان دنیا در غنا +عکس کثیف ترین,مکان,دنیا,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه


,کثیف ترین مکان دنیا در غنا +عکس کثیف ترین,مکان,دنیا,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه


,کثیف ترین مکان دنیا در غنا +عکس کثیف ترین,مکان,دنیا,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه


,کثیف ترین مکان دنیا در غنا +عکس کثیف ترین,مکان,دنیا,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه


,کثیف ترین مکان دنیا در غنا +عکس کثیف ترین,مکان,دنیا,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه


,کثیف ترین مکان دنیا در غنا +عکس کثیف ترین,مکان,دنیا,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه


,کثیف ترین مکان دنیا در غنا +عکس کثیف ترین,مکان,دنیا,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه


,کثیف ترین مکان دنیا در غنا +عکس کثیف ترین,مکان,دنیا,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه


,کثیف ترین مکان دنیا در غنا +عکس کثیف ترین,مکان,دنیا,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه


,کثیف ترین مکان دنیا در غنا +عکس کثیف ترین,مکان,دنیا,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه


,کثیف ترین مکان دنیا در غنا +عکس کثیف ترین,مکان,دنیا,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه


,کثیف ترین مکان دنیا در غنا +عکس کثیف ترین,مکان,دنیا,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه


,کثیف ترین مکان دنیا در غنا +عکس کثیف ترین,مکان,دنیا,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه


,کثیف ترین مکان دنیا در غنا +عکس کثیف ترین,مکان,دنیا,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

منبع : بخش عکس آکاایران
برچسب :