آکاایران: چهره زشتی دارد و ممکن است در هر نقطه ای از جهان قابل مشاهده باشد. ولی گاهی اوقات قرار گرفتن فقر و غنا در کنار یکدیگر، نابرابری را به وضوح نشان می دهد. در ادامه این مقاله از مجموعه مقالات آکا, تصاویر قابل تامل و خلاقانه را مشاهده میکنید که مرز بین فقر و ثروت را به رخ میکشد. امیدواریم از این تصاویر لذت ببرید.

این کجا و آن‌جا!

این کجا و آن‌جا!

این کجا و آن‌جا!

این کجا و آن‌جا!

این کجا و آن‌جا!

این کجا و آن‌جا!

این کجا و آن‌جا!

این کجا و آن‌جا!

منبع : بخش عکس آکاایران
برچسب :