بازآفرینی تصاویر مراسم ازدواج زوج عاشق بعد 50 سال!
در ادامه این مقاله از آکا, تصاویر زن و شوهری را مشاهده خواهید کرد که برای پنجاهمین جشن سالگرد ازداجشان، عکسهای عروسی خود را بازآفرینی کردند.

آکاایران: کارولین و کلی گی تصمیم گرفتند با انجام یک کار خلاقانه , پنجاهمین سالگرد ازدواج طلایی خود را با بازآفرینی تصاویر مراسم ازدواجشان مانند 50 سال قبل، جشن بگیرند . تصاویر منتشر شده از آنها بیانگر گذر سریع زمان و بی رحم بودن آن در عدم توقف زمان, را خوب به نمایش گذاشته است. با هم ببینیم.

درست همانجا پنجاه سال بعد، جشن سالگرد ازدواج

درست همانجا پنجاه سال بعد، جشن سالگرد ازدواج

درست همانجا پنجاه سال بعد، جشن سالگرد ازدواج

درست همانجا پنجاه سال بعد، جشن سالگرد ازدواج

درست همانجا پنجاه سال بعد، جشن سالگرد ازدواج

درست همانجا پنجاه سال بعد، جشن سالگرد ازدواج

درست همانجا پنجاه سال بعد، جشن سالگرد ازدواج

درست همانجا پنجاه سال بعد، جشن سالگرد ازدواج

منبع : بخش عکس آکاایران
برچسب :