بهترین و زیباترین عکس، تصویری است که احساسات بیننده را برانگیخته کند و مورد تحسین او قرار بگیردهمانطور که می‌دانید عکس‌ها تاثیر بیشتری نسبت به کلمات دارند. راه حل یک بحران را می‌توان با کلمات بسیار پیچیده‌ای شرح داد، اما برای درک یک اثر هنری هیچ نیازی به دانستن یک زبان خاص نداریم.
در این مقاله از مجموعه مقالات آکا,مجموعه‌ای از تصاویر تامل براگیز و دردناک که مفهوم واقعی تفاوت زندگی بین جنگ و صلح, خوشبختی و بدبختی، فقیر و غنی و... را به نمایش میگذارند را گردآوری کرده ایم. به امید روزی که جهان در آرامش باشد.

این کجا و آن کجا! (۴)

این کجا و آن کجا! (۴)

این کجا و آن کجا! (۴)

این کجا و آن کجا! (۴)

این کجا و آن کجا! (۴)

این کجا و آن کجا! (۴)

این کجا و آن کجا! (۴)

این کجا و آن کجا! (۴)

این کجا و آن کجا! (۴)

منبع : بخش عکس آکاایران
برچسب :