عکس های زیبا در باب عاشورا
زیباترین پوسترها در باب روز عاشورا   زمانه ی عجیبی است برخی مردمان امام گذشته راعاشقند، نه امام حاضر را میدانی چرا امام ِگذشته را ه

آکاایران: عکس های دلپذیر در باب عاشورا

آکاایران: زیباترین پوسترها در باب روز عاشورا

زمانه ی عجیبی است!
برخی مردمان امام گذشته راعاشقند، نه امام حاضر را!
میدانی چرا؟!
امام ِگذشته را هرگونه بخواهند تفسیرمی کنند،
اما امام ِحاضر را باید فرمان ببرند.
وکوفیان عاشورا را اینگونه رقم زدند …

عکس عاشورا

کارت پستال عاشورا

 

عکس های دیدنی عاشورا

عکس های روز عاشورا

 

عاشورا

تصاویر کارت پستال های عاشورا

 

عاشورا

عکس های پوستر عاشورا

 

عاشورا

تصاویر کارت پستال های عاشورا

 

عاشورا

کارت پستال عاشورا

 

 

.

منبع : taknaz.ir

منبع : بخش عکس آکاایران
برچسب :