تصاویر دیدنی از کودکان گینه ای زیر باران با چترهای طبیعی
در کشور گینه که دارای آب و هوای استوایی است و باران‌های موسمی در آن می‌بارد کودکان از برگ‌ها به عنوان چتر استفاده می‌کنند تا از باران در امان بمانند.برای مشاهده

اکاایران: در ادامه این مقاله از اکا, تصاویر دیدنی از کودکان گینه با چترهای طبیعی از برگ گیاهان زیر باران را مشاهده خواهید کرد

چتر طبیعی کودکان گینه‌ای هنگام بارش باران

چتر طبیعی کودکان گینه‌ای هنگام بارش باران

چتر طبیعی کودکان گینه‌ای هنگام بارش باران

چتر طبیعی کودکان گینه‌ای هنگام بارش باران

چتر طبیعی کودکان گینه‌ای هنگام بارش باران

چتر طبیعی کودکان گینه‌ای هنگام بارش باران

چتر طبیعی کودکان گینه‌ای هنگام بارش باران

منبع : بخش عکس آکاایران
برچسب :