همه کودکان زیبا هستند و دیدن چهره شگفت‌زده آنها زمانی که به محیط اطراف نگاه می‌کنند نیز بسیار جالب توجه است.

به گزارش خبرگزاری فارس، چه کسی لبخند کودکان یا آرامش کودکان در هنگام خواب را دوست ندارد.

دیدن چهره کودکان زمانی که به صورت تعجب وار دنیای اطراف خود را می‌بینند دیدنی و جذاب است.

اصلا مهم نیست که این کودکان متعلق به کجا هستند، همه کودکان زیبا هستند و باید برای آنها جشن گرفته شود.

در ادامه تصاویر چندین کودک از قاره‌های مختلف جهان ارائه می‌شود. 

 

تصاویر کودکان زیبا از پنج قاره - آکا

تصاویر کودکان زیبا از پنج قاره - آکا

تصاویر کودکان زیبا از پنج قاره - آکا

تصاویر کودکان زیبا از پنج قاره - آکا

تصاویر کودکان زیبا از پنج قاره - آکا

تصاویر کودکان زیبا از پنج قاره - آکا

تصاویر کودکان زیبا از پنج قاره - آکا

تصاویر کودکان زیبا از پنج قاره - آکا

 

گردآوری پرتال اکاایران

منبع : بخش عکس آکاایران
برچسب :