عکس های حوادث,داستان‌ غم‌‌انگیز این پسر و مادر... +عکس چن ژیائوتیان


سال‌های آن دو با بیماری‌شان مبارزه کردند تا اینکه بیماری «چن» پیشرفت کرد، او در نتیجه تومور، نابینا و فلج شد.

عکس های حوادث,داستان‌ غم‌‌انگیز این پسر و مادر... +عکس چن ژیائوتیان


عکس های حوادث,داستان‌ غم‌‌انگیز این پسر و مادر... +عکس چن ژیائوتیان


پزشکان می‌دانستند که چن خواهد مرد. در عین حال می‌دانستند که کلیه او با مادرش «جور» است و می‌تواند به مادرش کلیه بدهد. اما مادر قبول نمی‌کرد.

تا اینکه پسر اصرار بیشتری کرد، او می‌خواست جان مادرش را نجات بدهد.

سرانجام مادر با این فرض که با این کار دست‌کم «بخشی» از پسرش در داخل کالبدش زنده خواهد ماند، قبول کرد.

حدود دو هفته پیش «چن» درگذشت و کلیه‌اش به مادرش پیوند زده شد. حالا مادر می‌تواند به زندگی‌اش ادامه بدهد.

عکس های حوادث,داستان‌ غم‌‌انگیز این پسر و مادر... +عکس چن ژیائوتیان


عکس های حوادث,داستان‌ غم‌‌انگیز این پسر و مادر... +عکس چن ژیائوتیان


عکس های حوادث,داستان‌ غم‌‌انگیز این پسر و مادر... +عکس چن ژیائوتیان


عکس های حوادث,داستان‌ غم‌‌انگیز این پسر و مادر... +عکس چن ژیائوتیان


عکس های حوادث,داستان‌ غم‌‌انگیز این پسر و مادر... +عکس چن ژیائوتیان


قبل از شروع جراحی پزشکان به احترام او لحظه‌ای سکوت کردند، علاوه بر مادر، بافت‌های بدن او به دو بیمار دیگر هم اهدا شد.

عکس های حوادث,داستان‌ غم‌‌انگیز این پسر و مادر... +عکس چن ژیائوتیان


گردآوری گالری عکس آکاایران
منبع : بخش عکس آکاایران
برچسب :