پیام نو: بیشتر بیماران روزهای خود را به صورت یکسان و تکراری می گذرانند. آنها بیدار می شوند، در داخل بیمارستان یا در حیاط حصار کشیده راه می روند، با خود یا دیگران یا ملاقات کنندگان حرف می زنند، داروی خود را بعد از غذا دریافت می کنند و برای خواب آماده می شوند.

 مجله تایم در شماره جدید خود تصاویری از یکی از بیمارستان های روانی در تصاویری تلخ از بیمارستان روانی در تهران بیمارستان روانی,تهران,اختلالات روانی

 
به گفته این عکاس بیماران از تلویزیون ، وسایل گرمایشی ، یک آمبولانس و پزشکان خوبی برخوردارند. بعضی از داروها به دلیل تحریم های بین المللی اعمال شده بر ایران کمیاب شده و در صورت یافت شدن با نرخ بالایی به فروش می رسند. بیشتر بیماران روزهای خود را به صورت یکسان و تکراری می گذرانند. آنها بیدار می شوند، در داخل بیمارستان یا در حیاط حصار کشیده راه می روند ، با خود یا دیگران یا ملاقات کنندگان حرف می  زنند، داروی خود را بعد از غذا دریافت می کنند و برای خواب آماده می شوند.

تصاویری تلخ از بیمارستان روانی در تهران بیمارستان روانی,تهران,اختلالات روانی

 
این یکنواختی چالشی برای ثبت این یکنواختی بود. بنابراین عکاس باید این بیماران را بیشتر می شناخت در صف گرفتن سیگار ، در حیاط  و در اتاقهایشان هرچه این امر ادامه پیدا می کرد، عباس زندگی این بیماران را بیشتر درک می کرد که بیماران به دو دسته تقسیم می شدند یا همه چیز برایشان خوب است و یا عده ای که فکر می کردند فرد دیگری هستند و در جایی دیگر هستند.

تصاویری تلخ از بیمارستان روانی در تهران بیمارستان روانی,تهران,اختلالات روانی


 توضیح عکس: هرشب بیماران در صف می ایستادند تا ۳ نخ سیگار دریافت کنند.

تصاویری تلخ از بیمارستان روانی در تهران بیمارستان روانی,تهران,اختلالات روانی
 

 توضیح عکس: بسیاری از بیماران ساعت‌ها بی حرکت می مانند

 
تصاویری تلخ از بیمارستان روانی در تهران بیمارستان روانی,تهران,اختلالات روانی


 توضیح عکس: بیماران در حال دریافت دارو

تصاویری تلخ از بیمارستان روانی در تهران بیمارستان روانی,تهران,اختلالات روانی


 توضیح عکس: مردی با یک نامه که برای والدینش نوشته است

 
تصاویری تلخ از بیمارستان روانی در تهران بیمارستان روانی,تهران,اختلالات روانی


 توضیح عکس: دو بیمار که به دوربین زل زده اند

تصاویری تلخ از بیمارستان روانی در تهران بیمارستان روانی,تهران,اختلالات روانی


 توضیح عکس: بیماران برای گرفتن ناهار در صف ایستاده اند


تصاویری تلخ از بیمارستان روانی در تهران بیمارستان روانی,تهران,اختلالات روانی

 
هدف این عکاس در جریان گرفتن عکس ها نشان دادن این موضوع بود که افراد با بیماریشان معنی نمی شوند بعضی خوش شانس هستند و در تمام زندگی‌شان از بیماری فرار می کند و دیگران نیز با بیماری هر قدر فراخیالی باشند بالاخره با آن روبرو می شوند.

تصاویری تلخ از بیمارستان روانی در تهران بیمارستان روانی,تهران,اختلالات روانی

 
"عباس حاجی محمدی ثانی آبادی”  دیگر به این بیمارستان روانی بازنگشته است ولی می گوید این بیمارستان هنوز فعال است. او پس از این پروژه اقدام به عکاسی از پروژه هنرهای خیابانی کرده است.

گردآوری گالری عکس آکاایران
منبع : بخش عکس آکاایران
برچسب :