فرادید: اخیرا ,زشت ترین سگ های دنیا +عکس زشت ترین,مسابقه,سگ,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

نام این ,زشت ترین سگ های دنیا +عکس زشت ترین,مسابقه,سگ,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

«گروو» در بغل صاحبش «جیم پارتریج» لم داده است. گروو شاید به مقام خوبی دست پیدا نکند!

,زشت ترین سگ های دنیا +عکس زشت ترین,مسابقه,سگ,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

«پورک» 13 ساله از نژاد «چی واوا» است و ناخن های آبی رنگی هم دارد. پورک قبل از ,زشت ترین سگ های دنیا +عکس زشت ترین,مسابقه,سگ,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

«ایکی» تنها شش سال دارد و او هم از نژاد ,زشت ترین سگ های دنیا +عکس زشت ترین,مسابقه,سگ,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

صاحب «رِگی» او را به داوران نشان می دهد.

,زشت ترین سگ های دنیا +عکس زشت ترین,مسابقه,سگ,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

«آندره» هم از نژاد چی واوا است.

,زشت ترین سگ های دنیا +عکس زشت ترین,مسابقه,سگ,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

جیسون وورتز ,زشت ترین سگ های دنیا +عکس زشت ترین,مسابقه,سگ,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

«رسکال» هم از نژاد ,زشت ترین سگ های دنیا +عکس زشت ترین,مسابقه,سگ,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

«کواسی مودو» 10 سال دارد و از ترکیب دو نژاد پیت بول و داچ شپرد (چوپان هلندی) متولد شده است. کواسی مودو با 10 هزار رای تا روز جمعه پیشتاز رقابت ها بود. این سگ در نهایت 26 رقیب خود را کنار زد و عنوان زشت ترین سگ سال را از آن خود کرد. صاحبش نیز صاحب 1500 دلار شد.
منبع : بخش عکس آکاایران
برچسب :