فرارو: جوکی کلابِ ترکیه در شهر استانبول یک بیمارستان مدرن و مجهز را برای درمان صدها اسب مسابقه «وِلیفِندی هیپودرومو» به راه انداخته است. این مسابقه قدیمی‌ترین مسابقه اسب‌سواری ترکیه است.
 
به گزارش آتلانتیک، افراد در سالن انتظار نشسته و امیدوارند که اسب چند هزار دلاریِ آن‌ها هرچه زودتر بهبود یافته و بتواند سریع‎‌تر از گذشته بدود. در ادامه، از مراحل پذیرش، درمان، تجویز و عمل عکس‌های جالبی را خواهید دید که البته کمی هم عجیب به نظر می‌رسند!

,در بیمارستان اسب‌ها چه می‌گذرد؟ +عکس بیمارستان,اسب ها,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه


,در بیمارستان اسب‌ها چه می‌گذرد؟ +عکس بیمارستان,اسب ها,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه


,در بیمارستان اسب‌ها چه می‌گذرد؟ +عکس بیمارستان,اسب ها,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه


,در بیمارستان اسب‌ها چه می‌گذرد؟ +عکس بیمارستان,اسب ها,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه


,در بیمارستان اسب‌ها چه می‌گذرد؟ +عکس بیمارستان,اسب ها,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه


,در بیمارستان اسب‌ها چه می‌گذرد؟ +عکس بیمارستان,اسب ها,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه


,در بیمارستان اسب‌ها چه می‌گذرد؟ +عکس بیمارستان,اسب ها,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه


,در بیمارستان اسب‌ها چه می‌گذرد؟ +عکس بیمارستان,اسب ها,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه


,در بیمارستان اسب‌ها چه می‌گذرد؟ +عکس بیمارستان,اسب ها,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه


,در بیمارستان اسب‌ها چه می‌گذرد؟ +عکس بیمارستان,اسب ها,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه


,در بیمارستان اسب‌ها چه می‌گذرد؟ +عکس بیمارستان,اسب ها,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه


,در بیمارستان اسب‌ها چه می‌گذرد؟ +عکس بیمارستان,اسب ها,دیدنی های امروز دیدنی های روزانه

منبع : بخش عکس آکاایران
برچسب :